Kundanpassningar

Kundanpassning

Compact hissautomater konstrueras och tillverkas vid vår fabrik i Gislaved. Det innebär att vi har full kontroll och kan anpassa hissautomaterna efter kundens önskemål och godset som skall lagras. Givetvis strävar vi efter att använda standardmått men i princip är inga mått ”heliga”. Behövs specialmått så löser vi det!

Kundanpassning däckförvaring

Däckförvaringen innebär att däcken lagras i en Compact Double hissautomat, vilket både sparar tid och minskar personalkostnaderna.

Med flera hissautomater jämte varandra så är det lätt att lagra upp till 150 000 däck. Varje hissautomat kundanpassas till hur grossistens tidsbokningar ser ut. Vid många tidsbokningar samtidigt kan vi ställa flera hissautomater jämte varandra. På så sätt kan flera personer plocka däck från betjäningsöppningarna samtidigt.

Med däcken förvarade i en Compact Double blir plockhastigheten 2-4 gånger snabbare än i ett traditionellt lager. Med denna däckförvaring är det enklare att plocka fram rätt däck eftersom personalen inte behöver leta bland hyllor efter däcken. Personalkostnaderna minskar även då färre personer behövs på lagret.

Säker pallhantering

Då lastpallar ska placeras på hissautomatens lastbrickor är det viktigt att hissen är utrustad på rätt sätt för att pallhanteringen ska fungera smidigt och säkert. Compact Hissautomater med pallhantering ger truckföraren en trygg och säker arbetssituation. Utrustningen underlättar på- och avlastning av pallar vid hissautomaten och förebygger risken att skador uppstår under arbetet.

Med den mycket stabila och robusta utrustningen för pallhantering sker all av- och pålastning utanför hissautomaten. En säkerhetsridå säkerställer att trucken inte närmar sig arbetsområdet förrän hissautomatens lastbricka fixerats i rätt position på stativet med stöd underifrån.

Stabila instyrningsskydd gör det lätt för truckföraren att köra fram med lastpallen i rätt position. Mätridåerna vid sidan signalerar lastpallens läge i djupled så att truckföraren lätt ser när pallen kan sänkas ned och placeras rätt på lastbrickan.

Utrustningen är förstärkt med påkörningsskydd och en kraftig balk som skyddar lastbrickan när truckens gafflar sänks ned mot lastbrickan.

Compact Hissautomater kan väljas med utrustning för pallhantering vid en eller två lastöppningar, allt efter det aktuella behovet. Med den här lösningen blir lagerhanteringen effektiv, samtidigt som truckförare får en trygg och säker arbetsmiljö.


1,5 ton – på en lastbricka!

När det gäller att lagra tunga komponenter med den effektivitet en hissautomat erbjuder är branschens riktiga tungviktare från Weland Lagersystem lösningen.

Vi har tagit fram en unik konstruktion som gör att vi kan utrusta Compact Lift med lastbrickor som klarar en belastning på hela 1,5 ton.

Detta är ett led i vårt arbete med att ta fram lösningar som gör att en allt större del av industriföretagens lagerhållning kan hanteras med hissautomater.

Compact Lift med lastbrickor för laster på upp till 1,5 ton gör det möjligt att ytterligare öka effektiviteten och spara värdefull golvyta i lagerhanteringen.


Vagn

I vissa verksamheter finns önskemål om att en hel bricka skall kunna tas ut och ”lånas” från hissautomaten. Därför har vi tagit fram tillbehöret Vagn.

Användningsområden

I följande fall kan Vagn underlätta och rationalisera verksamheten:

  • Verktyg och delar för en monteringsstation kan finnas på en och samma bricka som lånas ut och körs till montageplatsen.
  • Förmonterade delar till en slutmontering kan ligga på en bricka som körs till slutmonteringen
  • Verktyg för ett maskinställ kan finnas färdigt på en bricka som körs till maskinen för ställ.
  • Då tyngre och otympliga delar finns på brickan och hissautomaten saknar 100% utdrag och lyfthjälpmedel kan brickan köras iväg till travers eller kran för avlastning.
  • Färdiga kit för service och utbyten kan finnas på brickan som körs till maskin/anläggning som skall repareras.

Brandsläckningssystem

I vissa speciellt känsliga miljöer kan det vara befogat att utrusta hissautomaten med ett brandsläckningssystem. Då är det huvuddriften i hisslådan som skyddas.

En pulversläckare monteras i hisslådan och en slang kopplad till släckaren placeras runt huvudmotorn. Vid överhettning eller brand så bränns slangen av och det blir en snabb och effektivt punktsläckning med pulver från pulversläckaren. Detta system kan monteras på alla Weland Lagersystems hissmodeller.


Våg – exakt vikt på lastbrickan

Weland Lagersystems hissautomater kan kompletteras med en våg. Vågsystemet gör att lastbrickorna inte överlastas och ger indikation på vilka brickor som kan förses med mer gods. Detta gör att hissautomaterna kan utnyttjas ännu effektivare.

Vågsystemet ger exakt vikt på lastbrickan när den befinner sig i betjäningsöppningen. Vikten kommer direkt upp på hissautomatens display och ger exakt vikt före och efter plock eller ilastning på lastbrickan.

Vågsystemet har mätpunkter i alla hörn och ger därför exakt vikt på lastbrickan oavsett var godset är placerat.


Inloggning via magnetkort, RFID och Fingerprint

För att öka säkerheten och eliminera stöldrisken kan man lägga upp användarregister med grupper och enskilda användares behörighet i hissautomaten. Som enskild användare kan man bara komma åt de lastbrickor man har behörighet till. Detta ger en exakt spårbarhet på alla aktiviteter i hissautomaten.

Inloggningen blir enkel, snabb och säker med magnetkort, RFID eller Fingerprint.


Plockdisplay

På en bildskärm med lättläst text får operatören orderinformation och en överskådlig bild av lastbrickan. En färgmarkering anger positionen på det aktuella facket där material ska plockas.

En pil på bildskärmen anger in- eller utleverans, vilket gör att man kan arbeta utan risk för felplockning. Plockdisplayens programvara styrs via Compact Talk med information från ett WMS eller ERP-system.

Plockdisplayen är ett lämpligt hjälpmedel där lastbrickorna är indelade i större fack. Den kan också kombineras med övriga plockhjälpmedel för att underlätta arbetet ytterligare.


LED-list

Lysdioder visar var på lastbrickan operatören ska plocka gods. En djupindikator visar i en sifferdisplay vilket fack i djupled man ska plocka ur.

LED-listen är ett effektivt plockhjälpmedel utan rörliga delar, lämplig för lastbrickor med fack från 200 mm och uppåt. Ett kostnadseffektivt alternativ vid större fack, där ljuspekare inte ger bästa vägledning.

Hissautomaten ska vara uppkopplad via Compact Talk mot ett WMS- eller ERP-system. LED-listen kan enkelt kombineras med andra plockhjälpmedel.


Ljuspekare

Ljuspekaren visar tydligt med en röd laserdiod var artiklar som ska plockas är placerade på lastbrickorna. Ljuspekaren är det effektivaste plockhjälpmedlet när lastbrickorna har många små fack.

Ljuspekaren styrs via Compact Talk. Den kan med fördel kombineras med plockdisplay med information från ett WMS eller ERP-system.


Pick/Put to light

När operatören ska plocka en artikel som ingår till flera kundordrar är plockhjälpmedel Put to Light en effektiv lösning (så kallat batchplock/samplock). Put to Light är ett stöd för operatören som visar till vilken kundorder artikeln skall placeras efter att den har plockats ur hissautomaten. Med hjälp av visuella leddisplayer får operatören information om hur de plockade artiklarna skall fördelas till de olika kundordrarna.

Exempel: Totalt 20 st. skruvar skall plockas från hissautomaten. Dessa skall sedan fördelas till tre olika kundordrar enligt följande antal: 8, 7 samt 5 st. När operatören plockat de 20 st. skruvarna från hissautomaten och vänder sig om mot flowracket där Put to Light är monterat så visas* tydligt vilka lådor (ordrar) som skruven skall fördelas på, samt antalet per låda (order).

* Informationen presenteras med hjälp av visuella leddisplayer. Varje display har en tydlig markeringslampa som lyser upp för placering samt ett sifferfält som visar antalet.

Fotpedal

Fotpedalen är ett bra hjälpmedel för kvittering av plock, speciellt lämplig vid arbetsmoment där material lyfts med båda händerna.


Trådlös kvitteringsknapp

Ett praktiskt alternativ för snabb kvittering av plock. Då operatören arbetar med ett avstånd till maskinens fasta kvitteringsknapp kan kvitteringen ändå göras direkt i samband med plock. Kvitteringsknappen är batterilös och laddas samtidigt som den används.


Fler betjäningsöppningar

En extra betjäningsöppning kan göra det möjligt att arbeta med plock på flera våningsplan.

En annan applikation är när man vill ha åtkomlighet från två håll av en hissautomat med ilastning på ena sidan och plock på den andra.


Komfortpaket

Komfortpaket, för extra ljudisolering vid betjäningsöppningen. Hissautomaternas standardutförande tillgodoser maskindirektivets krav när det gäller ljudnivåer.

Komfortpaketet innebär en möjlighet att ytterligare sänka ljudnivån vid arbetsstationen


Utdrag

Utdrag, för att underlätta åtkomsten vid plockhantering. Kort Utdrag, 40 cm (standard vid en betjäningsöppning på Compact Twin), underlättar plock av mindre artiklar. 100 % Utdrag, 80 cm, används för större och tyngre artiklar som kräver lyftanordning.


Påkörningsskydd

Påkörningsskydd, skyddar hissautomaten från skador vid påkörning av truck eller liknande.


Cykeljalusi

Cykeljalusi, som avskärmar betjäningsöppningen. Håller hissautomaten fri från damm och förorening invändigt. Skapar bättre arbetsmiljö med avsevärt dämpad ljudnivå. Fungerar även som stöldskydd, kan styras till användarrättigheter.


PC-kit

PC-kit, ett praktiskt stativ för upphängning av printer, bildskärm och tangentbord.


Etikettprinter

Etikettprinter, för utskrift av orderetiketter, detaljetiketter och lagerplatsetiketter. Utskrift av etiketter kräver styrning med WMS eller ERP.


Scanner

Scanner, för att kvittera detaljer, lagerplats och order. Med scanner ökar säkerheten i plockhanteringen. Scannerinläsning kräver styrning med WMS eller ERP.


Fingerscanner

Med fingerscannern är det enkelt att scanna kod med båda händerna fria. Den är lämplig vid all form av plockkvittens vid en hiss där båda händerna behöver vara fria. Fingerscannern sitter på handleden och knappen klickas på med hjälp av tummen.

Kundvagn

  • Din varukorg är tom