Koncernpresentation

Weland Lagersystem AB är en del av Welandkoncernen som är en familjeägd svensk företagsgrupp med fabrik och huvudkontor i Smålandsstenar. Företagen i koncernen finns utspridda i Sverige, från Malmö i söder till Mora i norr. Merparten av företagen tillverkar produkter i stål och aluminium.

Sedan starten 1947 har Weland AB genomgått en kraftig expansion och i koncernen finns det idag mer än 800 medarbetare och man omsätter drygt 1,5 miljarder SEK. Förutom företagen i Sverige så ingår fyra utländska dotterbolag i koncernen.


Weland AB
Box 503
SE-333 28 Smålandsstenar

Besöksadress: Smedjegatan 34

Telefon: +46 (0)371-344 00

Fax: +46 (0)371-344 78

Hemsida: www.weland.se

Weland AB
 • Gallerdurk
 • Spiraltrappor och raka trappa
 • Handikappramp
 • Stansning, nibbling och panelbockning
 • Laserskärning, Bockning

Weland AB är moderbolaget i Weland-koncernen. Sedan starten 1947 har vi genomgått en kraftfull expansion, men även om företaget har blivit större har vi samma målsättning som tidigare - att vara flexibla och ge samma service till alla våra kunder, stora som små. I Smålandsstenar tillverkas den pressvetsade gallerdurken som sedan 1960-talet utgör ryggraden i Welands verksamhet. Här tillverkar vi även spiraltrappor för såväl utomhus- som inomhusbruk samt raka trappor, räcken och diverse annat stålsmide.

Plåtbearbetning på legobasis är en betydande del av vår verksamhet i Smålandsstenar. Vi laserskär i rör och plåt samt stansar, bockar, maskinbearbetar och robotsvetsar delar av eller kompletta produkter. Vårt omfattande lager av plåt och rör gör att vi kan ge våra kunder den service de önskar samt leveranser i önskad tid.

Vårt produktprogram:

 • Gallerdurk
 • Gångbanor
 • Handikappramper
 • Raka trappor
 • Räcken
 • Spiraltrappor
 • Entresolplan
 • Laserskärning
 • Plåtbearbetning

Weland Stål AB
Industrivägen 1
SE-523 90 Ulricehamn

Besöksadress: Industrivägen 1

Telefon: +46 (0)321-261 60

Fax: +46 (0)321-167 10

Hemsida: www.welandstal.se

Weland Stål AB
 • Takskyddsprodukter
 • Takskyddsprodukter
 • Fasadstege & Fällbara fasadsteg
 • Universalräcke

Ända sedan starten 1980 har vi bedrivit en intensiv produktutveckling där vi tagit fasta på våra egna erfarenheter, synpunkter från våra återförsäljare, användare, branschorganisationer, fackliga företrädare m.fl. Antalet produktområden ökar ständigt men antalet ingående komponenter har minskats. Detta underlättar både för oss, våra återförsäljare och montörerna. Förutom ”taksäkerhetsprodukter” lagerför vi även ett brett sortiment av fasadstegar med tillbehör samt utrymningsplattformar med räcken och konsoler. Våra produkter är CE märkta där så är möjligt alternativt certifierade enligt svensk standard.

Vårt produktprogram:

 • Fasadstegar
 • Takskyddsprodukter
 • Solpanlesfästen
 • Universalräcken
 • Raka trappor

Maku Stål AB
Verkstadsgatan 15
SE-504 62 Borås

Besöksadress: Verkstadsgatan 15

Telefon: +46 (0)33-23 70 80

Fax: +46 (0)33-41 50 23

Hemsida: www.maku.se

Maku Stål AB
 • Fackverksbalkar
 • Fackverksbalkar
 • Fackverksbalkar/Stålstommar
 • Fackverksbalkar/Stålstommar
 • Brygga

Maku Stål AB är en av landets ledande tillverkare av fackverksbalkar. Vi startade redan 1970 och har därmed samlat på oss mycket kunskap och lång erfarenhet från tillverkning av fackverksbalkar. Vi förfogar över anpassade lokaler med mycket modern utrustning, för såväl konstruktion som tillverkning. Detta innebär att våra produkter har mycket stor måttnoggrannhet, mycket god passform och högsta kvalitet, rakt igenom.

Maku Stål AB är certifierad enligt EN 1090. Alla produkter från Maku CE-märks.

Vårt produktprogram:

 • Bryggor
 • Fackverksbalkar
 • Stålstommar

Per Wikstrand AB
Dössjonsvägen 10
SE-792 36 Mora

Besöksadress: Dössjonsvägen 10

Telefon: +46 (0)250-289 80

Fax: +46 (0)250-289 89

Hemsida: www.perwikstrand.se

Per Wikstrand AB
 • Takbrygga
 • Snörasskydd
 • Rättvikskapen
 • PW-vedmaskin
 • PW-transportören

Per Wikstrand AB i Mora är sedan många år en av Sveriges ledande leverantörer av takskyddsprodukter. Vi har ett komplett typgodkänt produktsortiment i varmförzinkat och lackerat stål. Utöver takskyddsprodukterna har Per Wikstrand också vedmaskiner av olika slag på programmet. Det är vedkapar, klyvar, kombinerade kap- och klyvmaskiner samt vedtransportörer som ingår i sortimentet.

Vårt produktprogram:

 • Taksäkerhetsprodukter
 • Vedmaskiner
 • Vedtransportörer

Weland Plåt AB
Box 75
SE-562 02 Taberg

Besöksadress: Taklasvägen

Telefon: +46 (0)36-645 80

Fax: +46 (0)36-652 34

Hemsida: www.welandplat.se

Weland Plåt AB
 • Lamellvägg i aluminium
 • Sopsäckshållare & Vagn

Weland Plåt AB är ett tillverkande företag med produktion i Taberg utanför Jönköping. Vi levererar våra produkter till kunder inom Norden. Legoproduktion av butiksinredningar, takluckor, återvinningsstationer samt specialarbeten i rostfritt och aluminium m.m. har under många år varit vår inriktning.

Vi arbetar med unika ”enstycksprodukter” såväl som små och större serier. En del egna produkter som skorstenshuvar och takluckor i plåt finns också på programmet.

Vårt produktprogram:

 • Legoproduktion i plåt och rör
 • Skorstensprodukter
 • Takluckor

Floby Durk AB
Box 29
SE-521 08 Floby

Besöksadress: Ullenevägen 2

Telefon: +46 (0)515-408 20

Fax: +46 (0)515-405 55

Hemsida: www.flobydurk.se

Floby Durk AB
 • Spiraltrappor inomhus
 • Slitsdurk
 • Spiraltrappa och byggtrappa
 • Gångbro
 • Ramper

Floby Durks välkända slitsdurk har tillverkats under många år och används till industrigolv, trappor, ramper m.m. Spiraltrappor, raka trappor och specialtrappor för utomhus och inomhusbruk är andra stora produkter från Floby Durk.

Dessutom tillverkar vi Lövdalens klassiska spiraltrappor och ”Kockums” spiraltrappa i gjutjärn med anor från 1930-talet. Steg till byggtrappor av halksäker slitsdurk är ytterligare en produkt från Floby Durk.

Vårt produktprogram:

 • Byggtrappor
 • Ramper
 • Raka trappor
 • Slitsdurk
 • Gångbro
 • Spiral- och specialtrappor
 • Spiraltrappor typ Lövdalen
 • Spiraltrappor i gjutjärn

Weland Fastigheter AB
Engelbrektsgatan 126
SE-506 39 Borås

Besöksadress: Engelbrektsgatan 126

Telefon: +46 (0)33-23 64 80

Fax: +46 (0)33-41 06 55

Hemsida: www.welandfastigheter.se

Weland Fastigheter AB
 • Liljebergsgatan
 • Engelbrektsgatan
 • Studentbostäder

Weland Fastigheters huvudsakliga fastighetsbestånd finns i Borås med ca 500 hyreslägenheter på övre Norrmalm, 1,5 km från centrum. Här är det nära till natursköna områden med motionsspår och badplats. Vi har också 45 st studentlägenheter på Östermalm i Borås. Centralt i Borås äger vi fastigheter som hyrs ut till kommunen och polisen.

Vårt fastighetsbestånd:

 • Butiker
 • Industrilokaler
 • Kontor
 • Lägenheter
 • Studentbostäder

Zinken Weland i Ulricehamn AB
Industrivägen 3
SE-523 90 Ulricehamn

Besöksadress: Industrivägen 3

Telefon: +46 (0)321-129 80

Fax: +46 (0)321-129 81

Hemsida: www.zinkenweland.se

Zinken Weland i Ulricehamn AB
 • Zinken Weland i Ulricehamn AB
 • En modern zinkanläggning
 • Zinkgryta
 • Zinken Weland i Ulricehamn AB

Zinken Weland i Ulricehamn är en mycket modern zinkanläggning som startades 1992. Här kan gods med längd upp till 6 meter varmförzinkas.

Företaget är certifierat enligt ISO 9001. Här varmförzinkas Welandprodukter såväl som legogods åt andra företag.


IndustriReklam i Halmstad AB
Skolgatan 8
SE-302 32 Halmstad

Besöksadress: Skolgatan 8

Telefon: +46 (0)35-15 61 70

Hemsida: www.industrireklam.se

IndustriReklam i Halmstad AB
 • Hemsidor
 • Trycksaker
 • Illustrationer
 • Illustrationer
 • Utställningshall

IndustriReklam AB är en ”inhousebyrå” åt Weland-koncernen. Vår inriktning är teknisk information i tryckt och digital form. Sedan 2009 har vi vår verksamhet i f.d. Johanneskyrkan i Halmstad. Här har en spektakulär miljö byggts upp med Welands egna stålprodukter. I lokalerna finns även en utställningshall där vi anordnar konstutställningar av hög klass.

Våra tjänster:

 • Fotografering
 • Hemsidor
 • Illustrationer
 • Trycksaker

Hylte Tryck AB
Box 104
SE-314 22 Hyltebruk

Besöksadress: Landerydsvägen 72

Telefon: +46 (0)345-409 90

Fax: +46 (0)345-105 50

Hemsida: www.hyltetryck.se

Hylte Tryck AB
 • Hylte Tryck AB
 • Broschyrer
 • Böcker
 • Broschyrer

Hylte Tryck startades redan år 1938. Tekniken har utvecklats väldigt mycket sedan dess och för att fortleva krävs det ständiga uppdateringar. Vår målsättning är att alltid ligga i främsta ledet med kunskap och maskinell utrustning. Vi är idag ett av landets modernaste tryckerier med senaste teknik i allt från prepress till tryckpressarna.

Vi har bl.a. 2 st. 10-färgspressar som ger oss mycket stor kapacitet. Med bästa tänkbara maskinella utrustning och personal med rutin och kunskap så lever vi upp till våra höga kvalitetskrav.

Vi producerar:

 • Broschyrer
 • Böcker
 • Foldrar
 • Kuvert
 • Visitkort
 • Årsredovisningar

Med bästa tänkbara maskinella utrustning i alla led, från prepress till tryckpressar och personal med rutin och kunskap så lever vi upp till våra höga kvalitetskrav.


Weland Lagersystem AB
Anderstorpsvägen 24
SE-332 36 Gislaved

Besöksadress: Anderstorpsvägen 24

Telefon: +46 (0)371-52 30 40

Fax: +46 (0)371-328 85

Hemsida: www.welandlagersystem.se

Weland Lagersystem AB
 • Hissautomat
 • Gren & Pallställ
 • Utdragsenheter för pallställ

Weland Lagersystem utvecklar och tillverkar hissautomater för alla typer av företag. Tillsammans med kunden utvecklar vi lagerlösningar anpassade efter specifika behov.

En hissautomat förenklar lagerhållningen, skapar ordning och reda samtidigt som den tar mycket mindre yta i anspråk än traditionella lagerlösningar. Hissautomaten ger även kontinuerligt kontroll över aktuell lagerstatus. För att kunna leverera kompletta lagerlösningar har vi också pallställ, grenställ och utdragsenheter på produktprogrammet.

Vårt produktprogram:

 • Hissautomater
 • Grenställ
 • Pallställ
 • Utdragsenheter

Weland IndustriCentrum AB
Anderstorpsvägen 24
SE-332 36 Gislaved

Besöksadress: Anderstorpsvägen 24

Telefon: +46 (0)371-344 00

Fax: +46 (0)371-801 09

Hemsida: www.welandindustricentrum.se

Weland IndustriCentrum AB
 • Översikt över fabrik
 • Lager
 • Kontorslokaler
 • Konferenslokaler
 • Restaurang

I en av Sveriges mest välkända industribyggnader - ”Däckfabriken i Gislaved” - har Weland förutom egen produktion, skapat ett kontors-, produktions- och logistikcentrum för uthyrning, som sjuder av liv och framtidstro. Med en totalyta på 67.400 m2 finns här utrymme för företag i alla storlekar och alla behov. Här finns också ett lagerhotell med 12.000 pallplatser på ett logistiskt toppläge.

Våra lokaler:

 • 67.400 kvm
 • Produktionslokaler
 • Lagerlokaler
 • Lagerhotell
 • Kontorslokaler
 • Konferenslokaler
 • Resturang

Gremo AB
Box 44
SE-310 61 Ätran

Besöksadress: Timmervägen 5

Telefon: +46 (0)346-605 15

Fax: +46 (0)346-603 42

Hemsida: www.gremo.se

Gremo AB
 • Skördare
 • Skotare
 • Skotare
 • Skördare
 • Vår maskinpark

Gremo AB har under många år varit marknadsledande i Sverige på skogsmaskiner i klassen 8-10 tons lastkapacitet och nyckeln till framgångarna finns i Ätran, Falkenbergs kommun. För att ta tillvara på allas kunskaper och erfarenheter har vi valt att samla all kompetens under samma tak, där teoretiker samsas med praktiker för att bygga maskiner som ger bästa möjliga kundnytta. Att vi väldigt ofta får besök av kunder i vår moderna fabriksanläggning gör dessutom att våra konstruktörer, montörer, slutkontrollanter m fl får ovärderlig återkoppling direkt från användaren.

Vårt produktprogram:

 • Skördare
 • Skotare

Kundnärhet innebär också närhet till service för våra kunder. Runt om i landet och i övriga Europa finns kontrakterade servicelämnare som alla är specialutbildade i Ätran för att ge våra kunder bästa möjliga service. Statistik visar att hela 95% av våra kunder köper en Gremo även andra gången! Bättre kvalitetsbetyg kan man knappast få.


SP-Maskiner AB
Box 870
SE-341 18 Ljungby

Besöksadress: Ringvägen 5

Telefon: +46 (0)372-253 50

Fax: +46 (0)372-253 59

Hemsida: www.spmaskiner.se

SP-Maskiner AB
 • Avverkningsaggregat
 • SP 461 LF
 • SP 561 LF
 • SP 761 LF

SP Maskiner AB grundades 1978 i den lilla byn Lillarp mitt i de småländska skogarna. Verksamheten började med service och reparation av diverse skogsmaskiner men bytte snabbt inriktning mot konstruktion och tillverkning. 1980 konstruerade och byggde SP Maskiner världens första engreppsaggregat SP21 som kom att revolutionera det professionella skogsbruket.

Sedan SP21 såg dagens ljus har mycket hänt. SPMaskiner är idag ett internationellt företag som med sina många återförsäljare opererar över hela världen. Men företaget har inte lämnat sina rötter i de småländska skogarna, även om postadressen nu är Ljungby.

Vår produkt:

 • Avverkningsaggregat

Weland Aluminium AB
Björnstorpsvägen 2
SE-342 30 Alvesta

Besöksadress: Björnstorpsvägen 2

Telefon: +46 (0)472-445 00

Fax: +46 (0)472-400 29

Hemsida: www.welandalumi.se

Weland Aluminium AB
 • Balkonger
 • Balkonger
 • Balkongräcken
 • Aluminium trappor
 • Raka trappor

Weland Aluminium AB är ett av de företag i Sverige som arbetat längst med balkonger och balkongräcken. Våra ambitioner är att tillgodose marknaden för såväl nyproduktion som renovering med ett brett program av kvalitetsprodukter. Vi erbjuder produkter som tillgodoser arkitekternas önskemål om moderna material och former genom att ständigt utveckla vårt sortiment.

För renovering tillverkar vi produkter som smälter in i befintlig miljö och inte förändrar fastighetens karaktär. Förutom balkongräcken har vi även produktion av raka trappor, industriräcken, ramper samt dörrar och fasadpartier i aluminium/glas.

Vårt produktprogram:

 • Balkonger
 • Balkonginglasningar
 • Balkongräcken
 • Dörrar
 • Raka trappor
 • Räcken

Omni Trafikmiljö
Björnstorpsvägen 2
SE-342 30 Alvesta

Besöksadress: Björnstorpsvägen 2

Telefon: +46 (0)470-127 10

Fax: +46 (0)472-400 29

Hemsida: www.omnitrafik.se

Omni Trafikmiljö
 • Väderskydd
 • Klockstaplar och väderskydd
 • Väderskydd
 • Cykelparkeringar
 • Rökrum

Omni Trafikmiljö är en av Sveriges ledande leverantörer av gatumöbler för kollektivtrafik. Alltifrån väderskydd och hållplatsskyltar till kompletta anläggningar för buss- och tågstationer. Sedan flera år levererar vi till Länstrafikbolag och kommuner över stora delar av Sverige.

Vårt produktprogram:

 • Väderskydd
 • Cykelparkeringar
 • Rökrum
 • Informationsbärare & Ljusvitriner
 • Parkeringstaket
 • Carportar

Weland Utemiljö
Björnstorpsvägen 2
SE-342 30 Alvesta

Besöksadress: Björnstorpsvägen 2

Telefon: +46 (0)472-445 00

Fax: +46 (0)470-135 20

Hemsida: www.welandutemiljo.se

Weland utemiljö
 • Restaurangstaket
 • Parkeringsstaket och cykelparkering
 • cykelparkering
 • Källsorteringsförråd
 • Informationstavlor och rökrum

Weland Utemiljö har specialicerat sig på underhållsfria produkter för fastigheten. Samtliga produkter tillverkas vid vår fabrik i Alvesta. Stommen är av pulverlackerade aluminiumprofiler och utfyllnaden mellan aluminiumprofilerna är av pulverlackerad perforerad aluminiumplåt och skivmaterial.

Vårt produktprogram:

 • Cykelparkering
 • Förråd/Miljöhus
 • Informationstavlor
 • Rökrum
 • Staket
 • Utemöbler
 • Väderskydd

Weland Golf
Björnstorpsvägen 2
SE-342 30 Alvesta

Besöksadress: Björnstorpsvägen 2

Telefon: +46 (0)472-445 00

Fax: +46 (0)470-135 20

Hemsida: www.welandgolf.se

Weland golf
 • Väderskydd för drivingrange
 • Teeskylt
 • Golfsoffa
 • Golfsoffa
 • Hänvisningsskyltar

Weland Golf är en avdelning som har specialiserat sig på underhållsfri kringutrustning till golfbanor, såsom tee-skyltar, bänkar, informationstavlor, väderskydd för drivingrange m.m.

Vårt produktprogram:

 • Golfbänkar och Golfsoffor
 • Informationstavlor och skyltar
 • Säkerhetsnät
 • Väderskydd / Fikaplats
 • Väderskydd för drivingrange

Hogstad Aluminium AB
Box 245
SE-595 23 Mjölby

Besöksadress: Transformatorgatan 4

Telefon: +46 (0)142-29 31 00

Fax: +46 (0)142-29 31 23

Hemsida: www.hogstadaluminium.se

Hogstad Aluminium AB
 • Balkonger
 • Balkonger
 • Balkonginglasning
 • Balkonger

I mer än 40 år har Hogstad Aluminium AB arbetat för god fastighetsekonomi och attraktiv boendemiljö - genom utveckling, tillverkning och montage av kvalitetsprodukter.

Vårt produktsortiment omfattar balkongräcken, balkonginglasningssystem, fönsterbeklädnad samt fasader i aluminium. Vi levererar och monterar även balkongplattor av betong, stål eller aluminium. Hogstad Aluminium tar ansvar hela vägen från projektering till färdigt montage.

Vårt produktprogram:

 • Balkonger
 • Balkonginglasningar
 • Balkongräcken
 • Fasadplåt
 • Fönsterrenovering

Kåbe-Mattan AB
Sågverksvägen 10A
SE-716 93 Fjugesta

Besöksadress: Sågverksvägen 10A

Telefon: +46 (0)585-255 50

Fax: +46 (0)585-255 59

Hemsida: www.kabe-mattan.se

Kåbe-Mattan AB
 • Entrémattor
 • Kåbe Originalmattor
 • Konvektorgaller
 • Skrapgaller

1944 började vår kamp för att stoppa gatans smuts från att komma in i husen. En portvakt på Enskilda Banken i Stockholm hade tröttnat på att ständigt behöva sopa ut gatans smuts. Han var en klurig man och fick en lysande idé! Han hittade några trästavar och lite gummilist som han spikade ihop. Så kom den första Kåbemattan till. Under de 70 åren som gått sedan dess har vi utvecklats till experter på bra entrélösningar. Vi erbjuder ett komplett program av entrémattor, skrapgaller och tillbehör.

Vårt produktprogram:

 • Entrémattor
 • Skrapgaller
 • Konvektorgaller

Makeni AB
Box 505
SE-333 28 Smålandsstenar

Besöksadress: Dalsgatan 19

Telefon: +46 (0)371-348 00

Hemsida: www.makeni.se

Makeni AB
 • Makeni AB
 • Konstruktion
 • Volaris rullstolar
 • 3d-printning av prototyp

Makeni är ett expansivt fullserviceföretag inom termoplaster, med egna resurser alltifrån idé till färdig produkt. Makeni utvecklar och producerar formsprutade produkter i termoplast - ett naturligt val för kvalitets- och miljömedvetna kunder med höga krav på formgivning, pris, och kapacitet. Makeni är kvalitetscertifierade enligt ISO TS 16949 och ISO 9001 samt miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vårt produktprogram:

 • Verktygstillverkning
 • Formsprutning av termoplast
 • Efterbearbetning
 • Montering

Eurovema Mobility AB
Baldersvägen 38
SE-332 35 Gislaved

Besöksadress: Baldersvägen 38

Telefon: +46 (0)371-390 100

Fax: +46 (0)371-189 82

Hemsida: www.eurovema.se

Eurovema
Arbetsstolar
 • Arbetsstolar
 • Elrullstolar
 • Rollatorer
 • Barnhjälpmedel

Eurovema utvecklar, tillverkar och marknadsför tekniska hjälpmedel inom de egna varumärkena Euroflex arbetsstolar och elektriska inomhus rullstolar. Alvema med barnprodukter samt Volaris med rollatorer. Produkterna är svensktillverkade i våra egna lokaler i Gislaved. Vår målsättning är att förbättra sittande och rörlighet för personer med speciella behov, i alla åldrar.

Vårt produktprogram:

 • Arbetsstolar
 • Elrullstolar
 • Barnhjälpmedel
 • Rollatorer

Weland Medical AB
Box 504
SE-333 30 Smålandsstenar

Besöksadress: Dalsgatan 17

Telefon: +46 (0)371-348 10

Fax: +46 (0)371-348 14

Hemsida: www.weloc.com

Weland Medical AB
 • Förslutningar, klämmor och skopor
 • Weloc PA 320
 • Förslutningsklämmor av hög kvalitet

Vår styrka är att i egen regi designa och tillverka såväl egna som kundanpassade förslutare av plast för effektiv och miljömedveten återförslutning av flexibla förpackningar. På senare år har vi utvecklat förslutare som har full spårbarhet i metall- och röntgendetektorer.Våra förslutare marknadsförs under namnet Weloc och de är mycket populära “reklambärare” för en mängd olika företag. Tillverkningen av produkterna sker hos Makeni AB i Smålandsstenar.

Vårt produktprogram:

 • Förslutningar
 • Klämmor
 • Skopor

AT installation AB
Box 233
SE-431 23 Mölndal

Besöksadress: Kråketorpsgatan 24

Telefon: +46 (0)31-776 85 00

Hemsida: www.atinstallation.se

AT Installation AB
 • TV-antenner / förstärkare
 • AT Installation AB

AT Installation började sin verksamhet 1956 under namnet Antenn- & Teleservice i samband med att TV introducerades i Sverige. Tillsammans med bl.a. HSB utvecklade vi Centralantennsystemet för flerfamiljshus. När vår verksamhet utökades till att innefatta mycket mer än bara antenner, bytte vi namn till AT Installation.

Sedan starten har vi utvecklats till specialister på att projektera, installera och svara för service på kabelTV, passagesystem, porttelefoner och fiberoptiska system. Vi har regionkontor i Stockholm, Västerås och Mölndal, där också vårt huvudkontor ligger.

Våra produkt- och serviceområden:

 • Kabel-TV
 • Stadsnät
 • Porttelefon, passagesystem
 • Övervakning
 • Fiberoptik

Skylink AB
Box 179
SE-431 22 Mölndal

Besöksadress: Kråketorpsgatan 24

Telefon: +46 (0)31-776 89 90

Fax: +46 (0)31-776 89 99

Hemsida: www.skylink.se

Skylink AB
 • Porttelefoner
 • Passagesystem

Skylink AB är ett grossistföretag med affärsidé att vara fullserviceleverantör av allt inom mottagningsutrustning för kabelTV, såväl för satellitsignal som för marksänd signal. Vi är även en komplett leverantör av utrustning för porttelefonsystem och passagesystem.

Skylink AB har sina rötter i Antenn- & Teleservice, ett företag som grundades år 1956. Vi arbetar med världsledande företag inom kommunikationsteknik. Elvox, Vimar, Tonna, Satel och Wisi är några av våra agenturer.

Vi är grossister för:

 • Antenn- och parabolutrustning
 • CATV / SMATV
 • Fiberoptik / HFC
 • Koaxialkabel
 • Porttelefoner
 • Passagesystem
 • Fastighetsautomation

Bild AT se
Sjöhagsvägen 6
721 32 Västerås

Besöksadress: Sjöhagsvägen 6

Telefon: +46 (0)21-440 38 33

Fax: +46 (0)21-35 56 86

Hemsida: www.bildat.se

Bild@ se

Bild AT se AB bildades av AT Installation för bl.a. hantering av programkort för de egna kunderna som har en huvudcentral. Administrationen för Bild AT se finns i Västerås, men vi har representanter genom AT Installation i både Malmö och Göteborg, där även ekonomiavdelningen finns.

Bild AT se är operatör i flertalet av AT Installations nät. Bland annat i Stadsnät Västerås. I stället för att fastighetsägarna, i en del fall, har avtal med flera olika programleverantörer och får fakturor från flera olika håll, som gäller olika perioder, fungerar Bild AT se som totalleverantör av programkort oavsett vem som har rättigheterna.


Häfla Bruks AB
Häfla
SE-610 14 Rejmyre

Besöksadress: Sjövägen

Telefon: +46 (0)151-52 40 00

Fax: +46 (0)151-52 40 40

Hemsida: www.hafla.se

Häfla Bruks AB

Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland. Historiskt sett har Häfla Bruk tillverkat bl.a. smidesjärn, spik, värmepannor och hästskor. Under 1950-talet påbörjades tillverkningen av pressvetsad gallerdurk. Denna tillverkningen är grunden till den nuvarande verksamheten. Idag har vi en produktionsanläggning på 25.000 m2 för egna produkter och legoarbeten.

Vårt produktprogram:

 • Gallerdurk
 • Raka trappor
 • Förrådsinredningar
 • Ramper
 • Flexmetall
 • Räcken
 • Laserskärning
 • Sträckmetall
 • Lättdurk
 • Spiraltrappor
 • Maskinskydd
 • Varmförzinkning

I dag är gallerdurk, ståltrappor, sträckmetall, garage- och förrådsinredningar samt diverse smide till byggindustrin våra viktigaste produkter. Företaget förfogar över egen varmförzinkningsanläggning som arbetar med kvalitetssäkring enligt SS-EN ISO 1461. Lång erfarenhet garanterar service, kvalité och leveranstid åt alla kunder.


Pintura Art AB
Skolgatan 8
SE-302 32 Halmstad

Besöksadress: Skolgatan 8

Telefon: +46 (0)734 42 55 71

Hemsida: www.pinturaart.se


Svenska Oljebolaget AB
Storgatan 35
SE-334 32 Anderstorp

Besöksadress: Storgatan 35

Telefon: +46 (0)371 58 75 70

Fax: +46 (0)371 150 60

Hemsida: www.svenskaoljebolaget.se

Kundvagn

 • Din varukorg är tom